• Tworzenie materiałów szkoleniowych / Instrukcji obsługi
    • Tworzenie materiałów szkoleniowych / Instrukcji obsługi
    • Tworzenie materiałów szkoleniowych / Instrukcji obsługi

    • 20.00  / os. (szt.)
    • W ramach usługi oferujemy: Przygotowanie autorskiej materiałów szkoleniowych lub instrukcji obsługi na zadany temat zawierających tekst, grafiki, tabele oraz słowniki, Dokładny wykaz źródeł bibliograficznych wykorzystanych w prezentacji, Dostarczenie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej w postaci plików doc, Rzetelność wykonania i szybki czas realizacji, Opiekę merytoryczną i techniczną na każdym etapie współpracy.
    • Dodaj do koszyka