• Kalendarium Biur Usług Płatniczych
   Dodaj do koszyka
   • ,
   • Kalendarium Biur Usług Płatniczych

   • 12.00  z VAT / os. (szt.)
   • Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych Biura Usług Płatniczych zobowiązane są między innymi do terminowego i okresowego składania do Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdań ze swojej działalności oraz wnoszenia zaliczek na pokrycie kosztów nadzoru. Dodatkowo BUPy powinny przekazywać co pół roku informacje na temat ilości przyjętych przelewów do Narodowego Banku Polskiego.