• Integracja Moodle i Joomla
    • Integracja Moodle i Joomla
    • Integracja Moodle i Joomla

    • W ramach usługi zapewniamy: Instalację rozwiązania tworzącego "pomost" wymiany danych oraz użytkowników pomiędzy Joomla i Moodle, Konfigurację i integrację komponentu ze skryptami Joomla i Moodle, Integrację wdrożonego rozwiązania z dodatkowymi komponentami Jommla (Community Builder, JomSocial, Hikashop, Tienda, Virtuemart), Opiekę merytoryczną i techniczną na każdym etapie współpracy.
    • Zapytaj o usługę