• Tworzenie słowników i baz wiedzy
    • Tworzenie słowników i baz wiedzy
    • Tworzenie słowników i baz wiedzy

    • 150.00  / os. (szt.)
    • W ramach usługi oferujemy: Przygotowanie słownika zawierającego maksymalnie 50 terminów z wybranego przez Ciebie zagadnienia, Przygotowany słownik dostarczamy w standardzie umożliwiającym łatwy import do Moodle 2.x / 3.x, Szybki czas realizacji, Opiekę merytoryczną i techniczną na każdym etapie współpracy.
    • Dodaj do koszyka