Szukam odpowiedzi do pytań GIIF

Uprzejmie informujemy, że w naszej ofercie dostępna jest bazy online zawierającej ponad 130 pytań i odpowiedzi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu wzbogacona o słownik najważniejszych pojęć. [Zobacz szczegóły] Zachęcamy…

Jak sprawdzić czy jestem Instytucją obowiązaną?

Wykaz Instytucji obowiązanych znajduje się w art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm z 1 marca 2018 r.:  banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje…