Jak sprawdzić czy jestem Instytucją obowiązaną?

Wykaz Instytucji obowiązanych znajduje się w art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm z 1 marca 2018 r.:  banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje…