W czym możemy pomóc?

< Powrót
Jesteś w:

Szukam odpowiedzi do pytań GIIF

Uprzejmie informujemy, że w naszej ofercie dostępna jest bazy online zawierającej ponad 130 pytań i odpowiedzi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu wzbogacona o słownik najważniejszych pojęć. [Zobacz szczegóły]

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą 3 szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy:

PAMIĘTAJ:

  • Programy wszystkich tych szkoleń, zgodne są z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmy z 2018 r. Ponadto szkolenie te są na bieżąco aktualizowane;
  • Szkolenia można wykonać przez Internet;
  • Każde z w/w szkoleń zawiera bazę pytań i odpowiedzi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy;
  • Po prawidłowym ukończeniu szkolenia, jego uczestnik otrzymuje papierowe świadectwo potwierdzające ukończenie szkolenia.
Tags:
Table of Contents