W czym możemy pomóc?

< Powrót
Jesteś w:

Czy dostępne jest szkolenie z przeciwdziałania praniu pieniędzy?

Tak. W naszej ofercie w chwili obecnej dostępne są 3 szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy:

PAMIĘTAJ:

  • Programy wszystkich tych szkoleń, zgodne są z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmy z 2018 r. Ponadto szkolenie te są na bieżąco aktualizowane;
  • Szkolenia można wykonać przez Internet;
  • Po prawidłowym ukończeniu szkolenia, jego uczestnik otrzymuje papierowe świadectwo potwierdzające ukończenie szkolenia.
Tags:
Table of Contents