Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

(118 opinii klienta)

229.00  z VAT / os. (szt.)

 • Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r. 
 • Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2023 r.
 • Przykładowe wzory dokumentów,
 • Ponad 120 pytań i odpowiedzi na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • 21 dni dostępu do materiałów szkoleniowych,
 • Rozbudowany program szkolenia [Kliknij i zobacz]
 • Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Opis

amla infografika | KursWiedzy.pl
0 godzin

Czas trwania szkolenia

0 dni

na wykonanie szkolenia

0 dni

Wysyłka świadectwa do

Kliknij w zakładkę poniżej i zobacz szczegółowy opis szkolenia

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

  • instytucjach finansowych i kredytowych;

  • bankach,

  • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

  • firmach inwestycyjnych,

  • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

  • agentach rozliczeniowych,

  • krajowych instytucjach płatniczych,

  • biurach usług płatniczych,

  • notariuszach,

  • fundacjach,

  • stowarzyszeniach,

  • kantorach wymiany walut.

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  2. Terroryzm i metody jego finansowania;
  3. Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe;
   • Karuzele podatkowe;
   • Listy sankcyjne;
  5. Nietypowe działania Klientów;
  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
  7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
  8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
  9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
  10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
  11. Krajowa ocena ryzyka;
  12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
  13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
  14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
  15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
  16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
  17. Kontrola instytucji obowiązanych;
  18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
  19. Biblioteka AML;
  20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

  • Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej?

  • Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
  • Co to jest należyta staranność?
  • Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
  • Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów?
  • Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
  • Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
  • Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej?
  • Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
  • W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF?
  • Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana?
  • Jak przygotować ocenę ryzyka?
  • Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana?
  • Do czego służy biała lista podatników?
  • i wiele więcej.

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

 • prezentacji praktycznych w j.polskim lub w j.angielskim z tłumaczeniem,

 • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

 • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

 • przykładów praktycznych,

 • porad/wskazówek/interpretacji,

 • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

 • przykładowych wzorów dokumentów,

 • plansz edukacyjnych,

 • ćwiczeń warsztatowych,

 • testów praktycznych.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Czy wiesz, że:

  • Papierowe świadectwo z podpisem, pieczątkami i hologramem wyślemy do Ciebie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wszystkich potrzebnych danych,

  • Wystawiane przez nas świadectwo jest imienne, co oznacza że w przypadku zmiany stanowiska lub struktury w firmie zachowa ono ważność,

  • Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.

  • banków,

  • kantorów,

  • komisów

  • lombardów,

  • biur usług płatniczych,

  • fundacji,

  • stowarzyszeń,

  • adwokatów i radców prawnych,

  • pośredników w nieruchomościach,

  • notariuszy. 

  • szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r. z późn. zm.
  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
  • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • możliwość zdobycia do 4x więcej wiedzy w porównaniu ze szkoleniem stacjonarnym*,
  • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia,
  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
  • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
  • forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi,
  • szybka wysyłka dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.

Jak zapisać się na szkolenie?
Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie? 
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany

CZY SZKOLENIE DOSTOSOWANE JEST DO NOWEJ USTAWY? Tak. Program szkolenia dostosowany jest do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. Dodatkowo szkolenie jest na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o dodatkowe materiały.

CZY ZE SZKOLENIA DOWIEM SIĘ JAK PRZYGOTOWAĆ OCENĘ RYZYKA? Tak. W szkoleniu znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich obowiązków jakie musi spełnić instytucja obowiązana. Dodatkowo znajdują się w nim przykładowe wzory dokumentów oraz oceny ryzyka dla wybranych branż.

CZY PO SZKOLENIU OTRZYMAM CERTYFIKAT? Tak. Po prawidłowym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje papierowe świadectwo ukończenia szkolenia.

CZY MOŻNA SZKOLENIE SKOŃCZYĆ WCZEŚNIEJ? Tak. Szkolenie można ukończyć przed upływem 21 dni. Średnio uczestnicy potrzebują od 2 do 5 dni na wykonanie szkolenia. Tempo nauki zależy od indywidualnych preferencji.

CZY MATERIAŁY DOSTANE NA MAILA? Nie. Szkolenie odbywa się na specjalnej stronie internetowej, do której uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe. Część materiałów dostępnych w szkoleniu można sobie samodzielnie zapisać na dysku komputera.

CZY MOGĘ SZKOLENIE ROBIĆ W PRACY, A POTEM W DOMU? Oczywiście. Szkolenie można wykonywać na różnych urządzeniach. Po zalogowaniu się na innym urządzeniu system podpowiada, w którym miejscu skończyliśmy poprzednio i od tego miejsca można kontynuować naukę.

CZY SZKOLENIE TRZEBA WYKONAĆ OD RAZU? Nie. Szkolenie można rozłożyć sobie w czasie, a tempo nauki dostosować do własnych preferencji. Należy jednak pamiętać, aby ukończyć je przed upływem 21 dni.

CZY OTRZYMAM FAKTURĘ? Tak. Do każdego zakupu wystawiamy fakturę imienną lub na firmę.

CZY SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM? W przypadku tego szkolenia nie ma jednego egzaminu zbiorczego. Po każdej partii materiału dostępne są ćwiczenia sprawdzające. Do każdego z nich można podejść 3 razy.

Masz dodatkowe pytania odnośnie oferowanego szkolenia?

 Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z BrudnePieniadze.pl

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

* Na podstawie opinii i wywiadów z uczestnikami szkolenia.

118 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

 1. Dariusz (zweryfikowany)

  Szkolenie zawiera wszystkie potrzebne informacje , które uzyteczne sa mi w pracy kantoru.
  Dogodnym dla mnie wymogiem jest ciagly dostep do materialow uzupelniam wiedze wtedy gdy mam czas. W skali 1-5 , daje 5!

 2. Aleksander (zweryfikowany)

  Merytoryczne i bogate w wiedze szkolenie. Bardzo łatwo jest się po nim poruszać, wszystko było przejrzyste. 5/5

 3. Beata (zweryfikowany)

  Szkolenie bardzo klarowne i wiedza jaką zdobyłam jest nie o wiele większa niż na szkoleniach stacjonarnych.

  Przyznaję 5 punktów.

 4. Jarosław (zweryfikowany)

  Dzień dobry szkolenie było obszerne i ciekawe, zawierało dużo przydatnych informacji, oceniam je na 5

 5. Jakub (zweryfikowany)

  Ocena 5.

 6. Angelika (zweryfikowany)

  Ocena 5

 7. Paweł (zweryfikowany)

  Szkolenie zawierało wszystkie niezbędne informacje i dokumenty potrzebne do zdobycia kompleksowej wiedzy na temat AML.

  Korzystałem wcześniej ze szkoleń tej firmy i ponownie się nie zawiodłem.

 8. Monika (zweryfikowany)

  Szkolenie moim zdaniem było interesujące , można było się dowiedzieć wielu przykładów z życia, o których nie wiedziałam.

 9. Jagoda (zweryfikowany)

  Szkolenie wykonane na wysokim poziomie. Informacje zawarte w szkoleniu są wyczerpujące i w ciekawy sposób przedstawione. Szkolenie oceniam 5/5.

 10. Justyna (zweryfikowany)

  Ocena 5

 11. Janusz (zweryfikowany)

  Ocena szkolenia 4

 12. Adam (zweryfikowany)

  Ocena 5

 13. Izabela (zweryfikowany)

  Ocena 5

 14. Adam (zweryfikowany)

  Dużo przyswojonej wiedzy polecam 5!

 15. Magdalena (zweryfikowany)

  szkolenie oceniam na 5

  Zalety : Wiedza przekazana w osób uporządkowany, każdy panel zakończony testem podsumowującym. Duży, wyczerpujący zakres informacji, szczegółowe omówienie każdego tematu. Czytelna nawigacja, możliwość śledzenia etapu na którym jesteśmy oraz czas, który pozostał do zakończenia szkolenia

 16. Sylwia (zweryfikowany)

  Bardzo przydatne szkolenie, dużo wiadomości i materiałów. Dość szczegółowe. Bardzo mi się podobało. Oceniam na 5

 17. Grzegorz (zweryfikowany)

  Ocena 5

 18. Katarzyna (zweryfikowany)

  Uważam, że szkolenie jest bardzo dobrze zrobione i zakres wiedzy jest pełny. Oceniam na 5.

 19. Renata (zweryfikowany)

  Ocena 5

 20. Natalia (zweryfikowany)

  Materiał szkoleniowy niezwykle bogaty. Forma przedstawiania treści bardzo zadowalająca.
  wystawiam ocenę 5.

 21. Anna

  Szkolenie wymagające, ale po zakończeniu każdy doceni powagę poruszonych zagadnień. Lektura obowiązkowa dla przedsiębiorców, urzędników i sympatyków AML i tematów obocznych. Nie mam doświadczeń w odbywaniu szkoleń w systemie e-learningu, ale to interesujące. 5 punktów.

 22. Tomasz

  Moja ocena to 5

 23. Agata

  Szkolenie uważam za bardzo pomocne, z dużą ilością przydatnych informacji.

 24. Beata

  Szkolenie spełniło moje oczekiwania . skala 5

 25. Katarzyna

  Dziękuje za szkolenie. Można było się z niego bardzo dużo nauczyć i dowiedzieć.
  szkolenie oceniam na 5.

 26. Katarzyna

  Szkolenie bardzo pomocne. Polecam.

 27. Oliwia

  Bardzo mocno rozbudowane szkolenie z mnóstwem informacji.

  Polecam

 28. Mart

  Kurs bardzo interesujący. Dziękuję że mogłam skorzystać.

 29. Jacek

  Szkolenie podejmuje temat AML całościowo, z dużą bazą materiałów dodatkowych

 30. Karolina

  Szkolenie zawiera dużo przydatnych informacji.

  Opinia 4

 31. Danuta

  Świetne szkolenie 5pkt.

 32. Małgorzata

  Szeroki zakres materiału wyczerpująco opisujący poruszone zagadnienia w sposób zrozumiały i przyjemny w odbiorze.
  5

 33. Katarzyna

  Oceniam na 5

 34. Ewelina

  Szkolenie przygotowane bardzo dobrze pod kontem merytorycznym. Dużo ciekawych artykułów.
  Zbyt długi czas na zaliczeni szkolenia.

 35. Paulina

  Oceniam na 5

 36. Michał

  Oceniam na 5

 37. Agnieszka

  Bardzo polecam Kurs jestem bardzo zadowolona ze zdobytej wiedzy w danej dziedzinie:)

  Oceniam na 5

 38. Mirosław

  Szkolenie bardzo przydatne, pozwoliło mi ugruntować swoją wiedzę na temat przeciwdziałania brudnych pieniędzy. Niesamowita ilość materiału do zapoznania się, mnóstwo przydatnych informacji, przykładów i wzorów dokumentów.

 39. Anna

  Szkolenie było merytoryczne i uzyskałam po nim szereg ważnych informacji przydatnych w pracy. Oceniam na 5 .

  Dziekuję

 40. Eugeniusz

  SZKOLENIE BARDZO OWOCNE. INFORMACJE BARDZO PRZYDATNE. PODOBA MI SIĘ SPOSÓB TESTOWANIA.

 41. Matuesz

  Świetne szkolenie, bogata baza aktów prawnych, jasne i przejrzyste przedstawienie tematu we właściwej merytorycznie kolejności.

 42. Tomasz

  Super

 43. Paulina

  Super szkolenie, łatwe w obsłudze.

 44. Zbigniew

  Szkolenie bardzo dobre. Punkty 5

 45. Ewelina

  Szanowni Państwo. Szkolenie było bardzo bogate jeśli chodzi o wiedzę. Technicznie się trochę polubiłam, przypadkowo coś ominęłam. Później do tego wracałam,ale mimo wszystko jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Ode mnie duża 5

 46. Natalia

  Bardzo przydatne, dużo ciekawych informacji i merytoryczne sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych.

 47. Marta

  Szkolenie ok, ocena 4

 48. Anna

  Państwa kurs oceniam bardzo pozytywnie, dużo informacji, ciekawe zdania. Na pewno jeszcze do niego wrócę w tym tygodniu, żeby odświeżyć sobie informacje.

 49. Tomasz

  szkolenie ok. 5 pkt

 50. Natalia

  Przebyte szkolenie poszerzyło w znacznym stopniu moją wiedzę na temat przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Szkolenie oceniam na 5.

 51. Natalia

  Bardzo przyjemne i dobre szkolenie.

 52. Bartosz

  Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony szkoleniem. Bardzo przystępna forma nauki. Wszystko bardzo dobrze wyjaśnione. Fajnie że na wykonie szkolenia jest 21 dni i cały materiał można sobie podzielić .

 53. Daria

  Szkolenie profesjonalne, ogrom wiedzy prezentowany w przystępny sposób. Polecam

 54. Joanna

  Dzięki szkoleniu zdobyłam nową wiedzę, zakres szkolenia był dostosowany do moich oczekiwań. Szkolenie oceniam na 5/5.

 55. Marta

  przyznaję 5 punktów, szkolenie oceniam bardzo dobrze,

 56. Łukasz

  Szkolenie bardzo mi się podobało i dowiedziałem się wielu ciekawych informacji

 57. Marek

  Szkolenie jest bardzo interesujące, zwracające uwagę na wiele potrzebnych szczegółów dla ludzi pracujących z żywą gotówką. sprawne i dobrze przygotowane

 58. Konrad

  Bardzo dobre szkolenie

 59. Anna

  5 Wiele przydatnych informacji. Serdecznie polecam!

 60. Grzegorz

  Szkolenie oceniam na 5

 61. Daryna

  Bardzo ciekawe szkolenie

 62. Weronika

  Szkolenie zawierało wszelkie potrzebne informacje do uzyskania wiedzy w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy. Oceniam szkolenie na 5.

 63. Beata

  Bardzo pomocne i przydatne szkolenie. Dowiedziałam się dużo nowych rzeczy, dzięki dużemu zasobowi materiałów pomocniczych. Ponadto utrwaliłam swoją wiedzę dzięki przydatnym i praktycznym ćwiczeniom i testom.
  Oczywiście za szkolenie przyznaję 5 punktów.

 64. Małgorzata

  Bardzo dobre szkolenie , wymagające 100% zaangażowania , jednak nie powodujące stresu . Forma e-learningu sprawia , że szkolenie jest przyjemnością , a nie przykrym obowiązkiem. Oceniam szkolenie na 5 z dużym plusem.

 65. Magdalena

  Szkolenie zawiera dużo merytorycznej wiedzy. Od strony wizualnej, niektóre odsłony niestety męczą. Kurs oceniam na 4. Dziękuję

 66. Grzegorz

  Szkolenie oceniam na 5

 67. Jadwiga

  Bardzo profesjonalne,wiele materiału,myśle ze ułatwi prace

 68. Weronika

  Szkolenie super!

 69. Katarzyna

  Szkolenie oceniam na 5

 70. Marek

  Bardzo fajne szkolenie. Dużo przydatnej wiedzy. Pozdrawiam Punkty: 5

 71. Mateusz

  Przyznaję 5 punktów. Podoba mi się, że są wzory dokumentów i formularzy.

 72. Monika

  Bardzo pozytywnie oceniam szkolenie, na 5! Maksymalna dawka wiedzy. Dziękuję!

 73. Monika

  Szkolenie bardzo pouczające , wystawiam 5 pkt.

 74. Wiesław

  SZKOLENIE BARDZO PROFESJONALNE, MOŻNA TO ROBIĆ KIEDY SIĘ MA CZAS , GODNE POLECENIA

 75. Magdalena

  Bardzo dużo przydatnych informacji. Czytelne i łatwo się zapamiętuje.
  Przyznaję 5 punktów

 76. Justyna

  Dziękuję za szkolenie, było bardzo pomocne. Dowiedziałam się wielu ciekawych informacji.

  W skali od 0 do 5. Przyznaję solidną 4.

 77. Ewa

  Oceniam szkolenie na 5. Treść, nagrania oraz testy były dobrze zilustrowane i przedstawione.

 78. Sylwia

  Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Dużo cennych informacji, które są przedstawione bardzo przejrzyście. Przyznaję 5 punktów.

 79. Barbara

  Szkolenie porusza wiele różnorodnych zagadnień, bardzo fajnie uzupełnia wiedzę i jest ciekawe. Przyznaję ocenę 5/5.

 80. Elżbieta

  Szkolenie oceniam na 5

 81. Beata

  Bardzo ciekawe szkolenie, merytoryczne i wyczerpujące.

 82. Natalia

  Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone, godne polecenia innym. Punktacja: 5

 83. Marta

  Duży zakres materiałów, ciekawych i przydatnych. szkolenie jednak trochę za długie.

  Oceniam na 4

 84. Leszek

  Fajny kurs, fajna forma. Polecam
  4/5 pkt

 85. Artur

  Szkolenie oceniam na 4

 86. Barbara

  Szkolenie oceniam na 5

 87. Jan

  Szkolenie zawierało bardzo dużo treści do zapamiętania, lecz było dosyć przejżyste i merytoryczne. W skali punktacji od 0-5 oceniam szkolenie na 4,5 punkta. Dziękuję! Pozdrawiam!

 88. Dorota

  Fajne szkolenie tylko 12 godzin to za długo. Spokojnie do przerobienia w 7-8 godzin. Bardzo przystępna forma. 4/5

 89. Magdalena

  Szkolenie w bardzo przystępny sposób wyjaśnia poruszaną problematykę.

 90. Sławomir

  Odbyte szkolenie oceniam na ocenę 5 w skali od 0 do 5. Za szczególnie ciekawe i przekazujące wiedzę w przystępny sposób uważam części szkolenia poświęcone obowiązkom instytucji obowiązanych oraz dotyczące dokumentów tożsamości. Bardzo pomocne w procesie poznawania tematyki będącej przedmiotem szkolenia są testy wiedzy, które pozwalają sprawdzić wiedzę i przyswoić informacje przekazane podczas szkolenia.

 91. Karolina

  Szkolenie było bardzo interesujące i pouczające. Przekazane informację na pewno przydadzą się w pracy. Ocena 5

 92. Elżbieta

  Szkolenie zawiera najważniejsze tematy szczegółowo opisane

 93. Sylwia

  Szkolenie profesjonalne, ciekawe i dobrze ułożone.
  5/5

 94. Adrianna

  SZKOLENIE OCENIAM NA 5 PKT

 95. Anna

  Moja ocena to 5

 96. Wanda

  kurs podobał mi się,
  punktacja 5

 97. Agnieszka

  Kurs bardzo interesujący.Daję 5.

 98. Adrian

  Witam szkolenie bardzo pomocne ocena 4

 99. Przemysław

  W szkoleniu zostały wykorzystane techniki tj. np. filmy, krzyżówki, dzięki którym treści zostały przekazane w sposób ciekawy i interesujący.

 100. Paulina

  Szkolenie oceniam na 5.

 101. Maciej

  Szkolenie bardzo profesjonalne.

 102. Joanna

  Szkolenie jest interesujące i zawiera wiele przykładów.
  Ocena to 4/5.

 103. Anna

  Szkolenie bardzo interesujące zwłaszcza podane praktyczne prezentacje. Szkolenie oceniam wysoko również dlatego, iż najważniejsze kwestie zostały dodatkowo wyszczególnione tak w szkoleniu jak i w ćwiczeniach sprawdzających i quizie.

 104. Katarzyna

  Szkolenie odbieram jako bardzo przejrzyste oraz przydatne, oceniam na 4,5

 105. Dariusz

  Szkolenie jest na bardzo wysokim poziomie. Duża ilość cennych informacji.
  Przyznaję 5 pkt.

 106. Olga

  Oceniam na 5

 107. Katarzyna

  Ciekawe informacje. Ocena 4

 108. Mariola

  Forma szkolenia bardzo przystępna, interesująca, pouczająca i poruszająca ważne aspekty w pracy.

  Oceniam szkolenie na 5.

 109. Bożena

  Dziękuję za uczestnictwo w szkoleniu.

  Moja ocena: 5

 110. Małgorzata

  Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu zorganizowanym w bardzo ciekawej formie, zachęcającej do pogłębiania zdobytej wiedzy. Szkolenie oceniam na „5”.

 111. Olga

  Oceniam na 4

 112. Paweł

  Bardzo ciekawie przygotowane szkolenie. Dużo praktycznych przykładów. Polecam

 113. Katarzyna

  Oceniam na 4/5

 114. Monika

  Szkolenie jasne i przejrzyste. Materiały dobrze przygotowane. Jedyny minus zaliczenia szkolenia to ustalony minimalny czas szkolenia, który według mojej opinii był zbyt wygórowany. Dla osób już wcześniej przeszkolonych spokojnie szkolenie można skończyć w szybszym czasie. Pozostałe kwestie bez żadnego zarzutu. Polecam

 115. Magda

  Moja ocena to 5. Szkolenie bardzo mi się podobało.

 116. Michał

  Oceniam na 5

 117. Milena

  Bardzo fajne szkolenie wszystko prosto opisane moja ocena to 5.

 118. Szymon

  Szybko i sprawnie. Dużo ciekawych informacji ale bez zbędnych elementów. Bardzo prosto wszystko wytłumaczone. Oceniam na 5

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…