Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

(100 opinii klienta)

229.00  z VAT / os. (szt.)

 • Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r. 
 • Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2023 r.
 • Przykładowe wzory dokumentów,
 • Ponad 120 pytań i odpowiedzi na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • 21 dni dostępu do materiałów szkoleniowych,
 • Rozbudowany program szkolenia [Kliknij i zobacz]
 • Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Opis

amla infografika | KursWiedzy.pl
0 godzin

Czas trwania szkolenia

0 dni

na wykonanie szkolenia

0 dni

Wysyłka świadectwa do

Kliknij w zakładkę poniżej i zobacz szczegółowy opis szkolenia

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

  • instytucjach finansowych i kredytowych;

  • bankach,

  • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

  • firmach inwestycyjnych,

  • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

  • agentach rozliczeniowych,

  • krajowych instytucjach płatniczych,

  • biurach usług płatniczych,

  • notariuszach,

  • fundacjach,

  • stowarzyszeniach,

  • kantorach wymiany walut.

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  2. Terroryzm i metody jego finansowania;
  3. Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
   • Raje podatkowe;
   • Karuzele podatkowe;
   • Listy sankcyjne;
  5. Nietypowe działania Klientów;
  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
  7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
  8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
  9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
  10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
  11. Krajowa ocena ryzyka;
  12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
  13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
  14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
  15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
  16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
  17. Kontrola instytucji obowiązanych;
  18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
  19. Biblioteka AML;
  20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

  • Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej?

  • Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
  • Co to jest należyta staranność?
  • Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
  • Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów?
  • Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
  • Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
  • Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej?
  • Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
  • W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF?
  • Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana?
  • Jak przygotować ocenę ryzyka?
  • Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana?
  • Do czego służy biała lista podatników?
  • i wiele więcej.

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

 • prezentacji praktycznych w j.polskim lub w j.angielskim z tłumaczeniem,

 • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

 • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

 • przykładów praktycznych,

 • porad/wskazówek/interpretacji,

 • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

 • przykładowych wzorów dokumentów,

 • plansz edukacyjnych,

 • ćwiczeń warsztatowych,

 • testów praktycznych.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Czy wiesz, że:

  • Papierowe świadectwo z podpisem, pieczątkami i hologramem wyślemy do Ciebie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wszystkich potrzebnych danych,

  • Wystawiane przez nas świadectwo jest imienne, co oznacza że w przypadku zmiany stanowiska lub struktury w firmie zachowa ono ważność,

  • Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.

  • banków,

  • kantorów,

  • komisów

  • lombardów,

  • biur usług płatniczych,

  • fundacji,

  • stowarzyszeń,

  • adwokatów i radców prawnych,

  • pośredników w nieruchomościach,

  • notariuszy. 

  • szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r.
  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
  • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • możliwość zdobycia do 4x więcej wiedzy w porównaniu ze szkoleniem stacjonarnym*,
  • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia,
  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
  • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
  • forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi,
  • szybka wysyłka dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.

Jak zapisać się na szkolenie?
Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie? 
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany

CZY SZKOLENIE DOSTOSOWANE JEST DO NOWEJ USTAWY? Tak. Program szkolenia dostosowany jest do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. Dodatkowo szkolenie jest na bieżąco aktualizowane i uzupełniane o dodatkowe materiały.

CZY ZE SZKOLENIA DOWIEM SIĘ JAK PRZYGOTOWAĆ OCENĘ RYZYKA? Tak. W szkoleniu znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich obowiązków jakie musi spełnić instytucja obowiązana. Dodatkowo znajdują się w nim przykładowe wzory dokumentów oraz oceny ryzyka dla wybranych branż.

CZY PO SZKOLENIU OTRZYMAM CERTYFIKAT? Tak. Po prawidłowym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje papierowe świadectwo ukończenia szkolenia.

CZY MOŻNA SZKOLENIE SKOŃCZYĆ WCZEŚNIEJ? Tak. Szkolenie można ukończyć przed upływem 21 dni. Średnio uczestnicy potrzebują od 2 do 5 dni na wykonanie szkolenia. Tempo nauki zależy od indywidualnych preferencji.

CZY MATERIAŁY DOSTANE NA MAILA? Nie. Szkolenie odbywa się na specjalnej stronie internetowej, do której uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe. Część materiałów dostępnych w szkoleniu można sobie samodzielnie zapisać na dysku komputera.

CZY MOGĘ SZKOLENIE ROBIĆ W PRACY, A POTEM W DOMU? Oczywiście. Szkolenie można wykonywać na różnych urządzeniach. Po zalogowaniu się na innym urządzeniu system podpowiada, w którym miejscu skończyliśmy poprzednio i od tego miejsca można kontynuować naukę.

CZY SZKOLENIE TRZEBA WYKONAĆ OD RAZU? Nie. Szkolenie można rozłożyć sobie w czasie, a tempo nauki dostosować do własnych preferencji. Należy jednak pamiętać, aby ukończyć je przed upływem 21 dni.

CZY OTRZYMAM FAKTURĘ? Tak. Do każdego zakupu wystawiamy fakturę imienną lub na firmę.

CZY SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM? W przypadku tego szkolenia nie ma jednego egzaminu zbiorczego. Po każdej partii materiału dostępne są ćwiczenia sprawdzające. Do każdego z nich można podejść 3 razy.

Masz dodatkowe pytania odnośnie oferowanego szkolenia?

 Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z BrudnePieniadze.pl

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

* Na podstawie opinii i wywiadów z uczestnikami szkolenia.

100 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

 1. Szymon

  Szybko i sprawnie. Dużo ciekawych informacji ale bez zbędnych elementów. Bardzo prosto wszystko wytłumaczone. Oceniam na 5

 2. Milena

  Bardzo fajne szkolenie wszystko prosto opisane moja ocena to 5.

 3. Michał

  Oceniam na 5

 4. Magda

  Moja ocena to 5. Szkolenie bardzo mi się podobało.

 5. Monika

  Szkolenie jasne i przejrzyste. Materiały dobrze przygotowane. Jedyny minus zaliczenia szkolenia to ustalony minimalny czas szkolenia, który według mojej opinii był zbyt wygórowany. Dla osób już wcześniej przeszkolonych spokojnie szkolenie można skończyć w szybszym czasie. Pozostałe kwestie bez żadnego zarzutu. Polecam

 6. Katarzyna

  Oceniam na 4/5

 7. Paweł

  Bardzo ciekawie przygotowane szkolenie. Dużo praktycznych przykładów. Polecam

 8. Olga

  Oceniam na 4

 9. Małgorzata

  Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu zorganizowanym w bardzo ciekawej formie, zachęcającej do pogłębiania zdobytej wiedzy. Szkolenie oceniam na „5”.

 10. Bożena

  Dziękuję za uczestnictwo w szkoleniu.

  Moja ocena: 5

 11. Mariola

  Forma szkolenia bardzo przystępna, interesująca, pouczająca i poruszająca ważne aspekty w pracy.

  Oceniam szkolenie na 5.

 12. Katarzyna

  Ciekawe informacje. Ocena 4

 13. Olga

  Oceniam na 5

 14. Dariusz

  Szkolenie jest na bardzo wysokim poziomie. Duża ilość cennych informacji.
  Przyznaję 5 pkt.

 15. Katarzyna

  Szkolenie odbieram jako bardzo przejrzyste oraz przydatne, oceniam na 4,5

 16. Anna

  Szkolenie bardzo interesujące zwłaszcza podane praktyczne prezentacje. Szkolenie oceniam wysoko również dlatego, iż najważniejsze kwestie zostały dodatkowo wyszczególnione tak w szkoleniu jak i w ćwiczeniach sprawdzających i quizie.

 17. Joanna

  Szkolenie jest interesujące i zawiera wiele przykładów.
  Ocena to 4/5.

 18. Maciej

  Szkolenie bardzo profesjonalne.

 19. Paulina

  Szkolenie oceniam na 5.

 20. Przemysław

  W szkoleniu zostały wykorzystane techniki tj. np. filmy, krzyżówki, dzięki którym treści zostały przekazane w sposób ciekawy i interesujący.

 21. Adrian

  Witam szkolenie bardzo pomocne ocena 4

 22. Agnieszka

  Kurs bardzo interesujący.Daję 5.

 23. Wanda

  kurs podobał mi się,
  punktacja 5

 24. Anna

  Moja ocena to 5

 25. Adrianna

  SZKOLENIE OCENIAM NA 5 PKT

 26. Sylwia

  Szkolenie profesjonalne, ciekawe i dobrze ułożone.
  5/5

 27. Elżbieta

  Szkolenie zawiera najważniejsze tematy szczegółowo opisane

 28. Karolina

  Szkolenie było bardzo interesujące i pouczające. Przekazane informację na pewno przydadzą się w pracy. Ocena 5

 29. Sławomir

  Odbyte szkolenie oceniam na ocenę 5 w skali od 0 do 5. Za szczególnie ciekawe i przekazujące wiedzę w przystępny sposób uważam części szkolenia poświęcone obowiązkom instytucji obowiązanych oraz dotyczące dokumentów tożsamości. Bardzo pomocne w procesie poznawania tematyki będącej przedmiotem szkolenia są testy wiedzy, które pozwalają sprawdzić wiedzę i przyswoić informacje przekazane podczas szkolenia.

 30. Magdalena

  Szkolenie w bardzo przystępny sposób wyjaśnia poruszaną problematykę.

 31. Dorota

  Fajne szkolenie tylko 12 godzin to za długo. Spokojnie do przerobienia w 7-8 godzin. Bardzo przystępna forma. 4/5

 32. Jan

  Szkolenie zawierało bardzo dużo treści do zapamiętania, lecz było dosyć przejżyste i merytoryczne. W skali punktacji od 0-5 oceniam szkolenie na 4,5 punkta. Dziękuję! Pozdrawiam!

 33. Barbara

  Szkolenie oceniam na 5

 34. Artur

  Szkolenie oceniam na 4

 35. Leszek

  Fajny kurs, fajna forma. Polecam
  4/5 pkt

 36. Marta

  Duży zakres materiałów, ciekawych i przydatnych. szkolenie jednak trochę za długie.

  Oceniam na 4

 37. Natalia

  Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone, godne polecenia innym. Punktacja: 5

 38. Beata

  Bardzo ciekawe szkolenie, merytoryczne i wyczerpujące.

 39. Elżbieta

  Szkolenie oceniam na 5

 40. Barbara

  Szkolenie porusza wiele różnorodnych zagadnień, bardzo fajnie uzupełnia wiedzę i jest ciekawe. Przyznaję ocenę 5/5.

 41. Sylwia

  Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Dużo cennych informacji, które są przedstawione bardzo przejrzyście. Przyznaję 5 punktów.

 42. Ewa

  Oceniam szkolenie na 5. Treść, nagrania oraz testy były dobrze zilustrowane i przedstawione.

 43. Justyna

  Dziękuję za szkolenie, było bardzo pomocne. Dowiedziałam się wielu ciekawych informacji.

  W skali od 0 do 5. Przyznaję solidną 4.

 44. Magdalena

  Bardzo dużo przydatnych informacji. Czytelne i łatwo się zapamiętuje.
  Przyznaję 5 punktów

 45. Wiesław

  SZKOLENIE BARDZO PROFESJONALNE, MOŻNA TO ROBIĆ KIEDY SIĘ MA CZAS , GODNE POLECENIA

 46. Monika

  Szkolenie bardzo pouczające , wystawiam 5 pkt.

 47. Monika

  Bardzo pozytywnie oceniam szkolenie, na 5! Maksymalna dawka wiedzy. Dziękuję!

 48. Mateusz

  Przyznaję 5 punktów. Podoba mi się, że są wzory dokumentów i formularzy.

 49. Marek

  Bardzo fajne szkolenie. Dużo przydatnej wiedzy. Pozdrawiam Punkty: 5

 50. Katarzyna

  Szkolenie oceniam na 5

 51. Weronika

  Szkolenie super!

 52. Jadwiga

  Bardzo profesjonalne,wiele materiału,myśle ze ułatwi prace

 53. Grzegorz

  Szkolenie oceniam na 5

 54. Magdalena

  Szkolenie zawiera dużo merytorycznej wiedzy. Od strony wizualnej, niektóre odsłony niestety męczą. Kurs oceniam na 4. Dziękuję

 55. Małgorzata

  Bardzo dobre szkolenie , wymagające 100% zaangażowania , jednak nie powodujące stresu . Forma e-learningu sprawia , że szkolenie jest przyjemnością , a nie przykrym obowiązkiem. Oceniam szkolenie na 5 z dużym plusem.

 56. Beata

  Bardzo pomocne i przydatne szkolenie. Dowiedziałam się dużo nowych rzeczy, dzięki dużemu zasobowi materiałów pomocniczych. Ponadto utrwaliłam swoją wiedzę dzięki przydatnym i praktycznym ćwiczeniom i testom.
  Oczywiście za szkolenie przyznaję 5 punktów.

 57. Weronika

  Szkolenie zawierało wszelkie potrzebne informacje do uzyskania wiedzy w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy. Oceniam szkolenie na 5.

 58. Daryna

  Bardzo ciekawe szkolenie

 59. Grzegorz

  Szkolenie oceniam na 5

 60. Anna

  5 Wiele przydatnych informacji. Serdecznie polecam!

 61. Konrad

  Bardzo dobre szkolenie

 62. Marek

  Szkolenie jest bardzo interesujące, zwracające uwagę na wiele potrzebnych szczegółów dla ludzi pracujących z żywą gotówką. sprawne i dobrze przygotowane

 63. Łukasz

  Szkolenie bardzo mi się podobało i dowiedziałem się wielu ciekawych informacji

 64. Marta

  przyznaję 5 punktów, szkolenie oceniam bardzo dobrze,

 65. Joanna

  Dzięki szkoleniu zdobyłam nową wiedzę, zakres szkolenia był dostosowany do moich oczekiwań. Szkolenie oceniam na 5/5.

 66. Daria

  Szkolenie profesjonalne, ogrom wiedzy prezentowany w przystępny sposób. Polecam

 67. Bartosz

  Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony szkoleniem. Bardzo przystępna forma nauki. Wszystko bardzo dobrze wyjaśnione. Fajnie że na wykonie szkolenia jest 21 dni i cały materiał można sobie podzielić .

 68. Natalia

  Bardzo przyjemne i dobre szkolenie.

 69. Natalia

  Przebyte szkolenie poszerzyło w znacznym stopniu moją wiedzę na temat przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Szkolenie oceniam na 5.

 70. Tomasz

  szkolenie ok. 5 pkt

 71. Anna

  Państwa kurs oceniam bardzo pozytywnie, dużo informacji, ciekawe zdania. Na pewno jeszcze do niego wrócę w tym tygodniu, żeby odświeżyć sobie informacje.

 72. Marta

  Szkolenie ok, ocena 4

 73. Natalia

  Bardzo przydatne, dużo ciekawych informacji i merytoryczne sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych.

 74. Ewelina

  Szanowni Państwo. Szkolenie było bardzo bogate jeśli chodzi o wiedzę. Technicznie się trochę polubiłam, przypadkowo coś ominęłam. Później do tego wracałam,ale mimo wszystko jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Ode mnie duża 5

 75. Zbigniew

  Szkolenie bardzo dobre. Punkty 5

 76. Paulina

  Super szkolenie, łatwe w obsłudze.

 77. Tomasz

  Super

 78. Matuesz

  Świetne szkolenie, bogata baza aktów prawnych, jasne i przejrzyste przedstawienie tematu we właściwej merytorycznie kolejności.

 79. Eugeniusz

  SZKOLENIE BARDZO OWOCNE. INFORMACJE BARDZO PRZYDATNE. PODOBA MI SIĘ SPOSÓB TESTOWANIA.

 80. Anna

  Szkolenie było merytoryczne i uzyskałam po nim szereg ważnych informacji przydatnych w pracy. Oceniam na 5 .

  Dziekuję

 81. Mirosław

  Szkolenie bardzo przydatne, pozwoliło mi ugruntować swoją wiedzę na temat przeciwdziałania brudnych pieniędzy. Niesamowita ilość materiału do zapoznania się, mnóstwo przydatnych informacji, przykładów i wzorów dokumentów.

 82. Agnieszka

  Bardzo polecam Kurs jestem bardzo zadowolona ze zdobytej wiedzy w danej dziedzinie:)

  Oceniam na 5

 83. Michał

  Oceniam na 5

 84. Paulina

  Oceniam na 5

 85. Ewelina

  Szkolenie przygotowane bardzo dobrze pod kontem merytorycznym. Dużo ciekawych artykułów.
  Zbyt długi czas na zaliczeni szkolenia.

 86. Katarzyna

  Oceniam na 5

 87. Małgorzata

  Szeroki zakres materiału wyczerpująco opisujący poruszone zagadnienia w sposób zrozumiały i przyjemny w odbiorze.
  5

 88. Danuta

  Świetne szkolenie 5pkt.

 89. Karolina

  Szkolenie zawiera dużo przydatnych informacji.

  Opinia 4

 90. Jacek

  Szkolenie podejmuje temat AML całościowo, z dużą bazą materiałów dodatkowych

 91. Mart

  Kurs bardzo interesujący. Dziękuję że mogłam skorzystać.

 92. Oliwia

  Bardzo mocno rozbudowane szkolenie z mnóstwem informacji.

  Polecam

 93. Katarzyna

  Szkolenie bardzo pomocne. Polecam.

 94. Katarzyna

  Dziękuje za szkolenie. Można było się z niego bardzo dużo nauczyć i dowiedzieć.
  szkolenie oceniam na 5.

 95. Beata

  Szkolenie spełniło moje oczekiwania . skala 5

 96. Agata

  Szkolenie uważam za bardzo pomocne, z dużą ilością przydatnych informacji.

 97. Tomasz

  Moja ocena to 5

 98. Anna

  Szkolenie wymagające, ale po zakończeniu każdy doceni powagę poruszonych zagadnień. Lektura obowiązkowa dla przedsiębiorców, urzędników i sympatyków AML i tematów obocznych. Nie mam doświadczeń w odbywaniu szkoleń w systemie e-learningu, ale to interesujące. 5 punktów.

 99. Natalia (zweryfikowany)

  Materiał szkoleniowy niezwykle bogaty. Forma przedstawiania treści bardzo zadowalająca.
  wystawiam ocenę 5.

 100. Renata (zweryfikowany)

  Ocena 5

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…